Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Обществени съвети на българите в чужбина Print E-mail
ПолезнаИнфоNyttigInfo
Written by Hrisimir Kostov   
Dec 18, 2010 at 10:29 PM
Обществени съвети (OC) на българите в чужбина

Идеята за създаване на ОС се поражда от нуждата за легитимно изборно  представителство на българите в чужбина. Тя кореспондира с предвидените като възможност консултативни органи към посолствата, посочени в Закона за българите, живеещи извън Република България (чл.5, ал.3). Общественият съвет се състои следователно от излъчени чрез избор представители на съответната българска общност в чужбина.
Обществените съвети нямат за цел да конкурират дейността на дипломатическите представителства на Република България, те имат за цел да улеснят комуникацията между местната българска общност и посолствата, както и да изразяват и защитават интересите на тази общност. За да правят това, представителите, излъчени в тези съвети, ще организират периодични срещи с българите в съответната държава, ще анализират техните нужди и ще изготвят предложения до дипломатическите представителства.
Обществените съвети се задължават да информират обществеността за дейностите си.
Друга важна тяхна задача е да подпомагат провеждането в чужбина на български парламентарни, местни и президентски избори, както и избори за представители на РБългария в Европейския парламент.
Броят на обществените съветници варира според броя на българите, пребиваващи в дадена държава, но е не по-малък от 3 души. Те се заемат с дейността си доброволно и без заплащане. Изборите на обществени съветници се предвижда да се провеждат съвместно с президентските ивбори в България, без двата вота да са свързани по какъвто и да е начин : предвижда се, от практически съображения, двата избора да се проведат на една и съща дата, без със това да си влияят взаимно. Кандидатурите за обществени съветници трябва да са подкрепени от поне 20 души.
По-подробно бихте могли да се запознаете с правилника за функциониране на Обществения съвет тук www.GlobalBulgaria.org, а така също и на социалната мрежа фейсбук - Обществени съвети на българите в чужбина.

Last Updated ( Dec 18, 2010 at 10:34 PM )
Полезна информация/линкове - Nyttige lenker Print E-mail
ПолезнаИнфоNyttigInfo
Written by Управителния съвет на БНД / Styret   
Nov 04, 2009 at 09:02 PM

Много хора се обръщат към Българо-норвежкото дружество с въпроси за институциите и за живота в Норвегия. Ето някои линкове, които се надяваме да са от полза. Почти всички страници имат и английска версия.

 За да видите линковете кликнете на Read more.

 


Last Updated ( Nov 08, 2009 at 02:03 PM )
Read more...
Изпит по български като чужд език Print E-mail
ПолезнаИнфоNyttigInfo
Written by Yordanka Bruteig   
Oct 29, 2008 at 06:37 PM

Всички, които желаят, могат да се явят на изпит по български като чужд език (bulgarsk som B-/C-språk). От тази година има промяна: вече не става въпрос за изпит на майчин език, а за изпит на втори или трети чужд език, което предполага, че е достатъчно владеенето на езика на комуникативно ниво. 

Следващите дати за изпит (videregående skole и частно явяващи се) са през ноември 2009 г. и май 2010 г. За повече информация виж линка Eksamen нa страницата на Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no

Не на всички езици се предлагат подобни изпити - всяка година норвежкото Министерство на образованието решава наново кои езици да отвори като изборът се определя и според броя на заявилите интерес да се явят. 

Eksamen i bulgarsk som andre språk
Alle som ønsker kan stille til eksamen i bulgarsk som andre språk (B-/C-språk). Se informasjon på nettsidene av Utdanninsdirektoratet: http://www.idir.no

 

 

Last Updated ( Nov 01, 2009 at 05:26 PM )
Read more...
Български театър в интернет за българите в чужбина Print E-mail
Мероприятия
Written by Administrator   
Oct 13, 2007 at 08:23 PM

Уеб сайта bgteatri.com е разработен за излъчване на живо в интернет на български театрални постановки. Излъчванията в сайта са директно от сцената на театъра в деня на представлението. Услугата е за всички българи пребиваващи извън територията на България.Сайтът стартира на 19/11/2007 г.               

 

Last Updated ( Jun 08, 2008 at 08:55 PM )
Read more...
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 Next > End >>

Results 113 - 116 of 116