Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Nyttig informasjon  arrow ПолезнаИнфоNyttigInfo arrow Обществени съвети на българите в чужбина
Обществени съвети на българите в чужбина Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Dec 18, 2010 at 10:29 PM
Обществени съвети (OC) на българите в чужбина

Идеята за създаване на ОС се поражда от нуждата за легитимно изборно  представителство на българите в чужбина. Тя кореспондира с предвидените като възможност консултативни органи към посолствата, посочени в Закона за българите, живеещи извън Република България (чл.5, ал.3). Общественият съвет се състои следователно от излъчени чрез избор представители на съответната българска общност в чужбина.
Обществените съвети нямат за цел да конкурират дейността на дипломатическите представителства на Република България, те имат за цел да улеснят комуникацията между местната българска общност и посолствата, както и да изразяват и защитават интересите на тази общност. За да правят това, представителите, излъчени в тези съвети, ще организират периодични срещи с българите в съответната държава, ще анализират техните нужди и ще изготвят предложения до дипломатическите представителства.
Обществените съвети се задължават да информират обществеността за дейностите си.
Друга важна тяхна задача е да подпомагат провеждането в чужбина на български парламентарни, местни и президентски избори, както и избори за представители на РБългария в Европейския парламент.
Броят на обществените съветници варира според броя на българите, пребиваващи в дадена държава, но е не по-малък от 3 души. Те се заемат с дейността си доброволно и без заплащане. Изборите на обществени съветници се предвижда да се провеждат съвместно с президентските ивбори в България, без двата вота да са свързани по какъвто и да е начин : предвижда се, от практически съображения, двата избора да се проведат на една и съща дата, без със това да си влияят взаимно. Кандидатурите за обществени съветници трябва да са подкрепени от поне 20 души.
По-подробно бихте могли да се запознаете с правилника за функциониране на Обществения съвет тук www.GlobalBulgaria.org, а така също и на социалната мрежа фейсбук - Обществени съвети на българите в чужбина.

Last Updated ( Dec 18, 2010 at 10:34 PM )
<Previous   Next>