Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Historie BNF Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Oct 31, 2010 at 12:19 AM

  BULGARSK NORSK FORENING  (BNF) ble stiftet i Oslo i 2007

 Våren 2007 tok en gruppe bulgarere i Norge initiativet til å danne Bulgarsk-norsk  forening (BNF) /Българо-норвежко дружество (БНД). Hovedoppgavene til den komitèen var å komme med forslag til vedtekter og organisere første møte. Medlemmer av initiativkomiteen var: Katja Petkova Røed, Hrisimir Kostov, Henry Kalev, Venelina Kostova, Natali Kaleva, Tanja Petrova og Zveta Andersen.

Første møte for stiftelsen av foreningen fant sted den 18.03.2007 i Oslo. Det ble drøftet forslag til vedtekter på begge språk, som ble godtatt med noen endringer. Vedtektene (på norsk og på bulgarsk) er publisert på vår nettside www.bgnor.org

Det ble valgt Stryret i BNF. Foreningens første styreleder var Venelina Kostova med Torstein Skrinde som  nestleder. Styremedlemmer var Yordanka Madzharova Bruteig - ansvarlig for media og kommunikasjon, Petya Georgieva- regnskapsfører,  Marieta Ganeva, ansvarlig for sosiale aktiviteter, Dimitrina Daskalova- sekretær, Siri Rudi- ansvarlig for sosiale aktiviteter. Revisor- Ole Jorn Flatla.

Ansvarlige for internettsiden: Henry Kalev, Venelina Kostova, Yordanka Bruteig. Første nettside til foreningen (www.klubbgnor.no –brukes ikke lenger) ble opprettet i begynnelsen av 2007 av Henry Kalev. Aktivitetskomitè: Hrisimir Kostov, Katja Petkova Røed, Henry Kalev.

Hovedoppgaver for Styret i perioden 2007/ 2008 var registrering av foreningen, organisering av aktiviteter som kunne føre til bedre kontakt og samhandling mellom bulgarere og nordmenn, utvide internettsiden, støtte starten av opplæring i bulgarsk språk for barna i Oslo.

Logoen til foreningen ble laget av Magdalena Georgieva Alfredova (født i 1991), som vant vår konkurranse om logo – alle medlemmer kunne velge mellom 4 forslag under treffet på Hovedøya i mai 2007.

Bulgarisk Norsk forening er registrert i Brønnøysundregisteret i Norge, samt i Bulgaria: “Агенция на българите в чужбина”.

Alt av foreningens dokumentasjon befant seg hos Styrelederen Venelina Kostova i denne perioden.                              

For å lese mer om BNF`s historie klikk på Read more

  PERIODEN FRA MARS 2008 TIL MARS 2009  

1.  Styret i perioden: Venelina Kostova- styreleder, Yordanka Madzharova Bruteig-nesteleder. Styremedlemmer var Torstein Skrinde, Hrisimir Kostov ansvarlig for internettsiden, Crassimira Manolova- sekretær, Antoaneta Hanem- regnskapsfører, Marieta Ganeva- ansvarlig for sosiale aktiviteter. Revisor - Ole Jorn Flatla.

Ansvarlige for å lagge ut informasjonen på nettsiden: Hrisimir Kostov og Henry Kalev. Tekstene på bulgarsk og norsk ble skrevet av Venelina Kostova og redigert av Yordanka Bruteig.

2.  Styrets oppgaver: Styret jobbet først og fremst med planlegging og forberedelser av forskjellige aktiviteter i foreningen, samt regnskapsføring, rapportering og utarbeidelse av søknader til forskjellige kommuner om finansiell støtte. BNF fikk finansstøtte fra Bærum kommune 5 000 kr.

Foreningens dokumentasjon befant seg hos Styrelederen Venelina Kostova i denne perioden                                     

 PERIODEN FRA MARS 2009 TIL  JUNI 2010

1. Styret i perioden: Yordanka Madzharova Bruteig - styreleder, Crassimira Manolova-nesteleder. Styremedlemmer var Antoaneta Hanem - regnskapsfører og kasserer, Marieta Ganeva, ansvarlig for sosiale aktiviteter. Revisor- Ole Jørn Flatla

Ansvarlige for å lagge ut informasjonen på nettsiden: Hrisimir Kostov og Yordanka Bruteig. Tekstene på bulgarsk og norsk ble skrevet av Yordanka Bruteig.

2. Styrets oppgaver: Styret har arbeidet med planlegging og forberedelser av forskjellige aktiviteter i foreningen, regnskapsføring, administrativt arbeid og informasjonsformidling på norsk og bulgarsk.

Foreningens dokumentasjon befant seg hos styrelederen Yordanka Madzharova Bruteig, regnskapsdokumentasjonen og de mottatte innmeldingsskjemaene - hos regnskapsføreren Antoaneta Hanem

PERIODEN FRA JUNI 2010 TIL MAI 2011 

Den 5. juni 2010,på et ekstraordinært årsmøte i Bulgarsk-norsk forening avholdt under den tradisjonelle markeringen av bulgarske 24. mai og norske 17. mai, ble det nye styret i foreningen valgt:

Mariya Ivanova Petrova – styreleder, Nikolay Gerov –nestleder. styremedlemmer: Torstein Skrinde, Radoslav Kapitanov, Daniela Pandova, Boyko Georgiev Tomov, Simeon Antonov Georgiev.

Revizor: Ole Jørn Flatla 

 PERIODEN FRA MAI 2011 TIL  APRIL 2012

Den 28. mai 2011 på årsmøte i Bulgarsk-norsk forening, ble det nye styret i foreningen valgt:

Mariya Ivanova Petrova – styreleder, Venelina Kostova- nestleder, Nikolay Gerov –nestleder. styremedlemmer: Torstein Skrinde - kasserer, Hrisimir Kostov, Daniela Pandova, Mitko Manolov, Petar Petrov.

 Revizor: Ole Jørn Flatla. 

 

Last Updated ( May 27, 2012 at 01:33 AM )
<Previous   Next>