Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
История/Historie Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Oct 31, 2010 at 12:18 AM

  БЪЛГАРО-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО (Bulgarsk-norsk forening ) бе основано в Осло през 2007 година 

През пролетта на 2007 инициативен комитет от няколко българи в Норвегия изработи предложение за устав и организира първата учредителна среща на Българо- норвежкото дружество (БНД). В инициативният комитет бяха Катя Петкова-Røed, Хрисимир Костов, Хенри Калев, Венелина Костова, Натали Калева, Таня Петрова и Цвета Андерсен.  

На 18.03.2007 се проведе първото учредителното събрание на дружеството в Осло. На срещата бяха обсъдени предложенията за устав на дружеството на 2 езика и бе гласуван устава на дружеството който е публикуван на нашата интернет страница www.bgnor.org  Беше избран Управителен съвет.

 Венелина Костова  беше избрана за първи председател на новосформираното дружество, а Торщайн Скринде  за зам. председател. Членове на Управителния съвет са  Петя Георгиева, Мариета Ганева, Димитрина Даскалова, Йорданка Маджарова, Сири Евгениева Рюди. РевизорУле Йорн Флатла.

Отговорни за интернет страницата  Хенри Калев. Венелина Костова, Йорданка М. Брютайг. Първата интернет страница бе създадена от Хенри Калев в началото на 2007 година. Комитетът който работи за подпомагане на дейността на Управителния съвет беше в състав Хрисимир Костов, Катя Петкова и Хенри Калев.

Основни задачи с които работи  Управителния съвет: регистриране на дружеството както в Норвегия, така и в България, извършване на дейности които да подобрят контакта между българи и норвежци, изработване на програма за периода 2007/ 2008, по нататъшно развитие на интернет страницата.

LOGO-то на дружеството беше избрано от участниците в разходката до Hovedøya през май 2007. То бе създадено от Магдалена Георгиеа Алфредова (родена 1991 год). 

Дружеството е регистрирано в Brønnøysundregisteret в Норвегия и в България в “Агенция за българите в чужбина”.

Основните документи на дружеството през този период се намират в председателя на дружеството Венелина Костова.

  За да прочетеш за исторята на БНД през следващите години натисни Read more...

                                         ПЕРИОДА от март 2008 до март2009

  Управителният съвет е в следния състав:Венелина Костова – председател, Йорданка М. Брютайг  – зам. председател. Членове -Торщайн Скринде, Хрисимир Костов, Мариета Ганева, Красимира Манолова, Антоанета Ханем -  счетоводителРевизорУле Йорн Флатла.

Отговорни за интернет страницата са Хрисимир Костов и Хенри Калев. Текстовете на страницата се изработват от Венелина Костова и Йорданка М. Брутайг   

Основни задачи на Управителният съвет. Управителният съвет насочи дейността си към организирането и подготовката на различни мероприятия в дружеството, утвърждаване на дружеството в Норвегия,  изготвяне на  рапорти и  молби за финансова подкрепа на дружеството. Дружеството получи финансова помощ от Bærum община на стойност 5000 кр.

Основните документи на дружеството се намират в председателя на дружеството Венелина Костова.                                       

ПЕРИОДА ОТ МАРТ  2009 ДО ЮНИ 2010

Управителен съвет за периода  Йорданка Маджарова Брютейг- председател, Красимира Манолова- зам.-председател. Членове на Управителния съвет: Антоанета Ханем- отговаря за счетоводството, Мариета Ганева - социалните дейности. РевизорУле Йорн Флатла.

Отговорни за интернет страницата са Хрисимир Костов и Йорданка М. Брутайг. Текстовете на страницата се изработват от Йорданка М. Брютайг  

Основни задачи на Управителният съвет. Управителният съвет насочи дейността си към организирането и подготовката на различни мероприятия в дружеството, оформяне на документация, административна работа и изработване на информация на двата езика.   

Основните документи на дружеството се намират в председателя на дружеството Йорданка Маджарова Брютейг, а финансовата документация с регистрационните форми се намират в Антоанета Ханем

Last Updated ( Nov 02, 2010 at 08:38 PM )
<Previous   Next>