Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Мероприятия arrow Обща информация arrow Årsmøtet/Годишно събрание BNF 2009
Årsmøtet/Годишно събрание BNF 2009 Print E-mail
Written by Styret   
Jun 10, 2008 at 09:54 PM

Årsmøtet til Bulgarsk-norsk forening (BNF) ble holdt i Oslo 29. mars 2009:

1/ Årsberetningen og regnskapet for 2008/2009 ble godkjent, i tillegg til budsjettet og aktivitetsbudsjett for 2009/2010.

2/ Styret til BNF for 2009/2010 ble valgt med følgendemedlemmer: Yordanka M. Bruteig – styreleder, Crasimira Manolova – nestleder, Antoaneta Hanem – regnskapsfører, Marieta Ganeva – аnsvarlig for sosiale aktiviteter. Venelina og Hrisimir Kostovi trekker seg fra styret dette året, men skal hjelpe ved oppdateringen av vår nettsite. 

---
На 29.3.2009 г. в Осло се проведе Годишното събрание на Българо-норвежкото дружество (
BNF):  

1/Приети бяха Отчет за дейностите и Финансов отчет за 2008/2009г., както и Финансов план и План за дейностите за 2009/2010г. 

2/Избран беше Управителния съвет за следващата година, в състав: Йорданка М. Брютейг – председател, Красимира Манолова – зам. председател, Антоанета Ханем – счетоводител, Мариета Ганева – отговорник за социалните дейности. Венелина и Хрисимир Костови се оттеглят от ръководството тази година, но ще помагат при актуализирането на страницата на BNF .

 

Last Updated ( Jun 01, 2009 at 03:22 PM )
<Previous   Next>