Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Мероприятия arrow Членство arrow Заявление за членство 2008/2009
Заявление за членство 2008/2009 Print E-mail
Written by Administrator   
Oct 14, 2007 at 07:41 PM

       INNMELDINGSSKJEMA / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 2008/2009

Jeg ønsker å bli medlem i BULGARSK-NORSK FORENING (BNF) /

Аз искам да членувам в БЪЛГАРO-НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО (БНД)

Еtternavn, fornavn og melomnavn / Фамилия, лично и бащино  име:

................................................................................................................................................................

Postadresse /Пощенски адрес:......................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefon/телефон:............................................. Mobil /GSM:...............................................

E-mail:.................................................................................................................................................

Fødselsdato / Дата и година на раждане:  .................................................................................

Barn fra familien min som også er medlemmer i BNF / Деца oт семейството ми които също sа членове на дружеството

1. Etternavn, fornavn og mellomnavn / Фамилия, лично и бащино име:

..................................................................................................................................................

      Fødselsdato / Дата и година на раждане:....................................................

2. Etternavn, fornavn og  mellomnavn / Фамилия, лично и бащино име:

...............................................................................................................................................................

     Fødselsdato /  Дата и година на раждане: .........................................................................

Dato/ Дата....................................Underskrift/Подпис..      .......................................................

                           Kontakt adresse / Нашият адрес за контакти е:

Е mail:
Nettside :  http://www.bgnor.org/
 
Leder / Председател: Venelina Kostova - Gjettumveien 51, 1346 Gjettum, mob 980 57 080, E -mail:  

 Last Updated ( May 20, 2008 at 11:58 PM )
<Previous   Next>