Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Членство arrow Заявление за членство 2008/2009
Заявление за членство 2008/2009 Print E-mail
Written by Administrator   
Oct 14, 2007 at 07:41 PM

       INNMELDINGSSKJEMA / ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 2008/2009

Jeg ønsker å bli medlem i BULGARSK-NORSK FORENING (BNF) /

Аз искам да членувам в БЪЛГАРO-НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО (БНД)

Еtternavn, fornavn og melomnavn / Фамилия, лично и бащино  име:

................................................................................................................................................................

Postadresse /Пощенски адрес:......................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefon/телефон:............................................. Mobil /GSM:...............................................

E-mail:.................................................................................................................................................

Fødselsdato / Дата и година на раждане:  .................................................................................

Barn fra familien min som også er medlemmer i BNF / Деца oт семейството ми които също sа членове на дружеството

1. Etternavn, fornavn og mellomnavn / Фамилия, лично и бащино име:

..................................................................................................................................................

      Fødselsdato / Дата и година на раждане:....................................................

2. Etternavn, fornavn og  mellomnavn / Фамилия, лично и бащино име:

...............................................................................................................................................................

     Fødselsdato /  Дата и година на раждане: .........................................................................

Dato/ Дата....................................Underskrift/Подпис..      .......................................................

                           Kontakt adresse / Нашият адрес за контакти е:

Е mail:
Nettside :  http://www.bgnor.org/
 
Leder / Председател: Venelina Kostova - Gjettumveien 51, 1346 Gjettum, mob 980 57 080, E -mail:  

 Last Updated ( May 20, 2008 at 11:58 PM )
<Previous   Next>