Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Управителен съвет/Styret arrow Styret i BNF 2021/2022/ УС на БНД 2021/2022
Styret i BNF 2021/2022/ УС на БНД 2021/2022 Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Jul 10, 2021 at 10:45 AM

2021/2022 Styret i BNF

 

Grunnet restriksjonene i forbindelse med korona-pandemi ble det ikke avholdt Årsmøte i 2021.

Den 20. mai 2021 på Styremøte i Bulgarsk-norsk forening, ble styret i foreningen gjenvalgt:

Styreleder -  Venelina Kostova

Nestledere:  Hrisimir Kostov og Mariya Petrova

Styremedlemmer:Stefka Koleva-Bjørk - kasserer, Nikolay Gerov, Petar Petrov, Daniela Pandova, Marieta Ganeva og Marin Tenev.

Revizor: Dinka Georgieva

 

2021/2022 Управителен съвет на БНД

Поради ограниченията във връзка с корона-пандемията не се проведе годишното събрание през 2021 година.

На 20 май 2021 г. на среща на Управителния съвет на Българо-Норвежкото дружество бе преизбран Управителен съвет в състав:

Венелина Костова - председател  

Зам председатели: Хрисимир Костов и  Мария Петрова                                         

Членовe:  Стефка Колева-Бъорк (касиер), Николай Геров, Петър Петров, Даниела Пандова, Мариета Ганева и Марин Тенев

Ревизор: Динка Георгиева

Last Updated ( Jul 10, 2021 at 10:49 AM )
<Previous   Next>