Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Nyttig informasjon  arrow ПолезнаИнфоNyttigInfo arrow Брошура с информация за Норвегия
Брошура с информация за Норвегия Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
May 19, 2018 at 10:56 PM

Кратка информация по някои въпроси за Норвегия специално за българи, обмислящи преместване в Норвегия, българи, пристигнали наскоро в Норвегия и българи, които не знаят норвежки

!!! ВАЖНО !!!

Информацията в тази брошура не е изчерпателна и трябва да я проверявате с въпроси към компетентните организации или служби. Тази брошура е изготвена от Николай Геров (българин, който живее в Норвегия от 14 години) по поръчка на Българо-норвежкото дружество. За повече информация: - звънете на телефон 91352578 или 0047 91352578 - пишете на и-мейл: Информацията в тази брошура е актуална към 12.02.2018. Николай Геров не носи никаква отговорност за последствия и решения взети въз основа на тази брошура.

 


1. Някои примери за подготовка преди заминаване за Норвегия (списъкът не е изчерпателен): aко не се подготвите за Вашето заминаване, има голяма вероятност да имате сериозни затруднения, когато пристигнете в Норвегия.
- Съберете всички важни документи в оригинал в България: свидетелство за раждане, свидетелство за (евентуален) брак, документи около (евентуален) развод, свидетелство за раждане на Вашите деца (ако имате такива), документи за предишен трудов стаж (препоръки от работодатели, трудова книжка и др.), дипломи за образование (средно, висше и основно образование, курсове, други дипломи, свидетелства за владеене на чужд език), медицински картон за Вас и Вашите деца (ако имате такива), карта с ваксинации за деца, банкова карта, шофьорска книжка и др.
- Поръчайте превод на всички документи от акредитиран/ заклет преводач.
- Пригответе си автобиография на норвежки според норвежките стандарти за автобиография (не използвайте европейския формат на автобиография).
- Учете норвежки в България: два часа на ден в продължение на една година ще Ви дадат добро ниво на владеене на езика. Заблуда е да вярвате, че само минимални познания по английски са достатъчни, за да се справите в Норвегия. Ако не знаете поне малко норвежки, ще изпадате в много неприятни ситуации и винаги ще губите.
- Ходете на курс по норвежки в България, за да имате някакъв документ за езика.
- Учете английски в България: един час на ден в продължение на една година ще Ви даде минимално ниво на владеене на езика.
- Ходете на курс по английски в България, за да имате някакъв документ за езика.
- Получете допълнителна квалификация в България: Норвегия има нужда от квалифицирани работници, а не от чистачи, общи работници или неквалифицирана работна ръка. Пример за допълнителна квалификация: шофьорска книжка за автобус или камион, фризьорски курс, курс за масажист или треньор, висше образование и др.
- Спестете пари в България: стандартът на живот в Норвегия е висок. Разумно е да разполагате поне с 10 000 лева при присигането си в Норвегия.
- Направете си българска застраховка за пътуване в Норвегия с валидност една година. Най-добре е застраховката да покрива медицинските Ви разходи директно (тоест застрахователната компания да плаща разходите вместо Вас). Не сключвайте застраховки, които изискват първо Вие сами да плащате медицинските си разходи, а после да молите застрахователната компания да Ви върне изразходваните пари.

2. Пазете себе си преди и след пристигане в Норвегия (списъкът не е изчерпателен)
- Никога не се доверявайте на непознати или лица, които познавате отскоро.
- Никога не подписвайте документи, без да разбирате тяхното съдържание. Винаги
  изисквайте превод на документите или търсете преводач.
- Никога не давайте паспорта и банковата си карта на други лица.
- Никога не изпращайте паспорта си по пощата.
- Никога не давайте Вашите лични пароли за и-мейл или банка на други лица.
- Никога не разрешавайте други лица да откриват свои фирми или банкови сметки на
  Ваше име.
- Внимавайте, на кого давате пълномощно, за какво и за колко време.
- Винаги информирайте близките си в България за адреса и телефона си в Норвегия.
- Никога не сключвайте фиктивен брак или фиктивен договор.
- Никога не се опитвайте да давате подкуп.
- Никога не се съгласявайте да карате багаж, пратки или писма, без да сте проверили
  съдържанието им.
- Никога не използвайте телефонен номер регистриран на друго име.
- Никога не давайте на други да използват телефонен номер регистриран на Ваше име.

3. Регистрация на български граждани в Норвегия при пристигaне в Норвегия
Регистрацията е сложна процедура (може да отнеме повече от 6 месеца) и включва
- получаване на D‐nummer (временен регистрационен номер - не е задължителен), издава се от Pегистъра на населението (Folkeregisteret)
- получаване на "разрешително" за престой за граждани на Европейския съюз (registreringsbevis for EØS-borgere), издава се от полицията (Politiet)
- адресна регистрация в норвежкия регистър на населението (Folkeregisteret) и получаване на personnummer (норвежки персонален номер като българския ЕГН), издава се от Pегистъра на населението (Folkeregisteret)
- регистриране на данъчна карта (skattekort), издава се от Данъчната служба (Skatteetaten)

За повече информация – посетете сайтовете:
- Сайт за поръчване на час за получаване на разрешително за престой:
    selfservice.udi.no      (на норвежки и английски)
- Данъчна служба (Skatteetaten) и норвежки регистър на населението (Folkeregister):
    www.skatteetaten.no      (на норвежки и английски)

4. Практическа информация за Норвегия от Министерството на външните работи на Република България
www.mfa.bg/15/findanembassy/0/118      (на български)

5. Разнообразна информация за чужденци в Норвегия
www.nyinorge.no      (на норвежки, английски и немски)

6. Спешни безплатни телефони в Норвегия (nødnumre)
- Бърза помощ/ линейка (ambulanse): телефон 113
- Полиция (politi): телефон 112
- Пожарна (brannBrannvesenet): телефон 110

7. Информация за жертви на насилие в Норвегия
www.oslokrisesenter.no      (информация на български в долния ляв ъгъл на сайта)
Брошура:  www.oslokrisesenter.no/files/download/Voldsbrosjyre_Bulgarsk.pdf
- Безплатни консултации по телефона или Скайп за жертви на насилие:
  Николай Геров – телефон: 91352578 или 0047 91352578 или Скайп: nikolay.gerov1

8. Безплатна адвокатска помощ в Норвегия (fri rettshjelp)
При определени условия всички в Норвегия имат право на безплатна адвокатска помощ. За целта се обърнете към адвокат по Ваш избор и попитайте, дали имате право на безплатна адвокатска помощ.

9. Информация за внос в Норвегия/ износ от Норвегия
Институция: Митническа служба на Норвегия (Tollvesenet):
    www.toll.no www.toll.no/en/l/     (на руски, норвежки, английски, немски и испански)
Информация за митнически тарифи (tolltariff):
    tolltariffen.toll.no      (на норвежки и английски)

Важно е да се свържете с Митническата служба на Норвегия (Tollvesenet), за да сте сигурни, дали трябва да декларирате вещите или парите, които внасяте или изнасяте.
Никога не се съгласявайте да пренасяте багаж, пратки или писма, без да сте проверили съдържанието им.

10. Банкова сметка (bankkonto) и заплата (lønn) в Норвегия 
Откриването на сметка в Норвегия е сложна процедура (отнема повече от 4 месеца). За да откриете банкова сметка, трябва да се явите лично в банката с Вашия паспорт, договор за работа и документ за D‐nummer (временен регистрационен номер) или personnummer (норвежки персонален номер като българския ЕГН). Банките имат различни процедури и изисквания за документи за откриване на сметка. Банката не осигурява преводач. Вие сами трябва да намерите такъв. 

Вашата заплата (lønn) винаги трябва да се плаща по Вашата сметка.
Допустимо е да получавате заплата по Ваша сметка в България или други страни.
Заплатата Ви никога не бива за се плаща на чужда сметка или на ръка.

11. Електронен подпис (BankID) и електронно банкиране (nettbank) в Норвегия
Когато откриете банкова сметка, банката ви дава малко устройство (kodebrikke) с размерите на ключодържател, което генерира еднократни кодове. След това си избирате личен постоянен код на сайта на банката. С кодовете от това устройство и личния постоянен код можете да влизате в сметката си.
Комбинацията от кодовете от устройството и личния постоянен код се нарича BankID (електронен подпис).

С BankID можете:
- да влизате в сметката си на сайта на банката
- да плащате сметки или да изпращате пари на сайта на банката
- да проверите и подадете данъчна декларация (skattemeldingselvangivelse и
  skatteoppgjør) на сайта на Данъчната служба на Норвегия (Skatteetaten)
- да си регистрирате личен лекар (fastlege) или да смените личния си лекар на сайта 
  на Здравната каса на Норвегия (HELFOHelseøkonomiforvaltningen)
- да се регистрирате като безработен на сайта на Норвежката агенция за работа и
  социално обслужване (NAV)

Никога не давайте Вашите лични пароли или kodebrikke (устройството, което генерира еднократни кодове) на други лица.

12. Обяви за работа в Норвегия (stillingsannonser)
    www.nav.no/stillinger      (на норвежки)
    www.ec.europa.eu/eures/page/index      (на български, норвежки и английски)
    www.finn.no/jobb      (на норвежки)

13. Права и задължения на работещите и работодателите в Норвегия
Институция: Инспекция по труда (Arbeidstilsynet)
    www.arbeidstilsynet.no       (на норвежки и английски)

При работа винаги трябва да имате писмен договор (arbeidskontraktarbeidsavtale). Заплатата (lønn) винаги трябва да се плаща по банков път на определена дата. Всеки месец трябва да получавате фиш за заплатата (lønnsslipp). Пазете тези документи.

14. Създаване на фирма в Норвегия
Институция: Регистър на организациите и фирмите в Норвегия (Brønnøysundregistrene)
    www.brreg.no       (на норвежки и английски)
Започването на бизнес и създаването на фирма изискват много сериозна предварителна подготовка. Brønnøysundregistrene дава полезна информация относно правилата за бизнеса в Норвегия (документи, срокове, данъци, задължения и др.).
 
Повечето общини имат Отдел по бизнеса (Næringsetaten), който в някои случаи може да дава консултации или да извършват някои регистрации.
 
Никога не разрешавайте други лица да откриват свои фирми на Ваше име.

15. Данъци в Норвегия (skatt)
Институция: Данъчна служба на Норвегия (Skatteetaten)
    www.skatteetaten.no       (на норвежки)
 
Размерът на данъците зависи от доходите: високи доходи - високи данъци, ниски доходи - ниски данъци. Редица фактори могат да доведат до намаляване на Вашите данъци. Например:
- ако имате деца до 18 години
- ако съпругът/ съпругата Ви има много ниски доходи или няма доходи
- ако имате заем в Норвегия, България или други страни
- през първите две години от престоя Ви в Норвегия  може данъците Ви да са ниски
 
Skatteetaten регистрира данъчна карта (skattekort) на Ваше име и всички работодадели могат да я получат директно от Skatteetaten.

Всяка година в края на март всеки човек би трябвало да получи данъчна декларация за миналата година (skattemeldingselvangivelse) от Skatteetaten. Ако до средата на април не сте получили skattemelding, трябва да го поискате от Skatteetaten.
 
Важно е да проверите, дали всички Ваши доходи са регистрирани в skattemelding. Ако има грешки, трябва да попълните вярната сума в skattemelding и да го изпратите наSkatteetaten до 30-ти април.
 
През юли-септември Skatteetaten ще Ви изпрати окончателно изчисляване на данъците (skatteoppgjør). Ако сте платили повече данъци от необходимото, Skatteetaten ще Ви изплати съответната сума по банков път. Ако сте платили по-малко данъци от необходимото, Skatteetaten ще поиска да изплатите съответната сума по банков път. Ако до края на септември не сте получили skatteoppgjør, трябва да го поискате от Skatteetaten.
 
Трябва да пазите всички документи skattemelding и skatteoppgjør за всички години, защото са нужни за получаване на заеми (особено заем за жилище), пенсии, разрешителни за престой, социални помощи и др.

16. Профсъюзи в Норвегия (fagforeninger)
Около 50% от работниците в Норвегия са членове на профсъюзи. Профсъюзите осигуряват безплатна адвокатска помощ при проблеми с работодателя и много други услуги. Важно е да станете член на организация, която обединява работници от Вашия бранш.

17. Обяви за квартири в Норвегия (boligannonser)
    www.finn.no/finn/realestate/lettings/browse1       (на норвежки)
 
Важно при наемане на квартира
Намирането на квартира е сложна процедура и изисква много усилия и време.
Винаги подписвайте договор на Ваше име. Депозитът трябва да е в отделна сметка (depositumskonto). Собственикът на жилището трябва да плаща за откриването й. Вие не трябва да плащате за откриването й. Депозитът никога не бива да се дава директно на сметката на собственика. Всички плащания трябва да са по банков път.

18. Купуване на жилище в Норвегия
Купуването на жилище е сложна процедура изисква сериозна подготовка от поне 6 месеца и включва (списъкът съвсем не е изчерпателен):
- консултации с поне трима човека (банков служител, строителен работник и поне 
  един човек, който е купувал жилище в Норвегия)
- запознаване с терминологията около купуването на жилище
- запознаване с формите на собственост и недостатъците/ предимствата свързани с 
  тях: andelsleilighet (кооператив), selveier (пълен собственик) и др.
- запознаване с начина, по който се изчислява пълната стойност на жилището: към
цената на жилището обикновено се добавят: 1) съществуващ предишен кредит на
жилищната кооперация (fellesgjeld) и 2) допълнителни такси по продажбата – може 
да са около 20 000-100 000 крони (около 4 000-20 000 лева)
- запознаване с начина, по който се купуват жилища и възможните проблеми
- посещение на поне 20 жилища , които се продават, без да се опитвате да ги купите
  (никога не купувайте първото жилище, което посещавате)
- събиране на собствени средства (поне 15% от пълната стойност на жилището)

19. Сметки за ток и вода в Норвегия
Сметката за ток включва две отделни плащания:
- за пренос на енергия (nettleie) – не  можете да избирате доставчика
- за ползвано електричество (strøm) – можете да избирате доставчика. Има различни
  абонаменти. Сравнително изгоден е абонамент с плаваща цена (spotpris)
Сметката за тока не трябва да надвишава 2 крони (около 40 стотинки) на киловатчас.
Сметката за вода (vann) почти винаги е включена в наема.


20. Информация за социални помощи и пенсии в Норвегия
Социалната система на Норвегия е сложна и е необходимо да се информирате, за да си получите правата и изпълнявате задълженията си.
Институция: Норвежка агенция за работа и социално обслужване (NAV),
    телефон: 55553333
    www.nav.no       (на норвежки)              Английската версия на сайта е объркваща.
   
Примери за социални помощи в Норвегия:
помощи за безработни (dagpenger)
- болнични (sykepenger)
- детски надбавки (barnetrygd): може да ги получавате също, ако детето/ децата Ви
  живеят в България, а Вие работите в Норвегия
- еднократна помощ при раждане на дете (engangstønad): майката трябва да има
  регистрация в норвежкия регистър на населението (Folkeregisteret) преди раждането
- помощ за деца от 1 до 2 години, които не ходят на детска градина (kontantstøtte):  
  може да я получавате също, ако детето/ децата Ви  живеят в България, а Вие 
  работите в Норвегия
- майчинство/ бащинство (foreldrepenger/ mammapermisjon/ pappapermisjon)
- пенсия: пенсионирането е сложен процес, който изисква редица консултации
- помощ за плащане част от наема за квартира (bostøtte): администрира се от 
   държавния фонд Husbanken

Подаването на молба за помощи е сложна процедура, защото се изискват много документи. Ако не изпратите необходимите документи в началото, ще се удължи времето за разглеждане на молбата или може да Ви бъде отказана помощ.

21. Български шофьорски книжки в Норвегия (førerkort) и въпроси за движението по пътищата
Институция: Държавна пътна агенция на Норвегия (Statens vegvesen)
    www.vegvesen.no       (на норвежки и английски)
Шофьорските книжки от България могат да се ползват в Норвегия.
 
МПС с български номера в Норвегия
Институция: Митническа служба на Норвегия (Tollvesenet):
    www.toll.no       (на норвежки, руски и английски)
Ако не сте регистрирани в норвежкия регистър на населението (Folkeregister), можете да карате МПС с български номера без ограничения.
Ако сте регистрирани в норвежкия регистър на населението (Folkeregister), можете да карате МПС с български номера до една година след регистрацията Ви. След това трябва да поискате норвежки номера за МПС. Ако не го направите, Вашето МПС ще бъде конфискувано, докато не платите мито (винаги е значителна сума).

22. Медицинско обслужване, личен лекар (fastlege) и спешен кабинет (legevakt) в Норвегия
Може изберете личен лекар, ако имате норвежки персонален номер (personnummer) и регистрация в норвежкия регистър на населението (Folkeregisteret):
- в интернетminhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege? (нужен е електронен подпис, BankID)
- на телефон: 81043573
 
При преглед с fastlege си записвате предварителен час и плащате такса (egenandel) от около 120 норвежки крони (около 24 лева) на посещение. Ако желаете медицинска помощ без предварителен час, можете да отидете на спешен кабинет (legevakt), но цената на прегледа е по-висока и чакането за прием може да е много дълго.
 
Ако годишните Ви разходи за прегледи надвишат около 258 норвежки крони (около 452 лева) през 2018 година, имате право на карта за безплатно обслужване (frikortegenandelstak 1) до края на съответната година. Здравната каса на Норвегия (HELFOHelseøkonomiforvaltningen) Ви изпраща автоматично този вид карта. Винаги трябва да я показвате на лекаря, ако искате да получавате безплатно медицинско обслужване.
 
Разходите за физиотерапия и някои други медицински услуги се регистрират отделно. Ако годишните Ви разходи за такива услуги надвишат около 2 025 норвежки крони(около 405 лева) през 2018 година, имате право на карта за безплатно обслужване (frikort egenandelstak 2) до края на съответната година. Трябва сами да подадете молба за този вид карта. Винаги трябва да я показвате на терапевта, ако искате да получавате безплатно медицинско обслужване.
 
Цялото медицинско обслужване за бременни жени и раждане е безплатно, ако жената има норвежки персонален номер (personnummer) и e регистриранa в норвежкия регистър на населението (Folkeregister). Контролните прегледи на детето след раждането и ваксинирането също са безплатни.

23. Лекарства в Норвегия (medisiner)
При определени случаи може да имате право на безплатни лекарства или лекарства с намаление (Blå resept), особено при хронични заболявания.
За да получите лекарства в аптеката, трябва да имате рецепта. Почти няма лекарства, които се дават без рецепта. Рецептите са електронни, а не на хартия.

24. Зъболекари в Норвегия (tannlege)
В повечето случаи зъболечението в Норвегия не е безплатно и цените са високи.
 
Изключения:
- безплатно зъболечение за деца до 18 години
- лица между 18 и 21 години плащат 25% от цената на зъболечението
- при определени травми, болести и състояния с опасност за живота Здравната каса 
  на Норвегия (HELFOHelseøkonomiforvaltningen) може да покрие определени разходи 
  за зъболечение.

25. Европейска здравноосигурителна карта – ЕЗОК (Europeisk helsetrygdkort)
Картата дава право на спешно лечение при временен престой извън страната на Вашето постоянно пребиваване. Важи за временен престой в държава от Европейския съюз и Норвегия.
 
Ако имате норвежки персонален номер и регистрация в норвежкия регистър на населението (Folkeregisteret), можете да поръчате норвежка ЕЗОК, която да ползвате в Бълария и други страни на ЕС:
    https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort       (на норвежки)
 
Ако нямате норвежки персонален номер, можете да поръчате българска ЕЗОК, която да ползвате в Норвегия и други страни на ЕС:
    www.ezok.bg       (на български)

26. Детски градини в Норвегия (barnehage)
Всички деца навършили 1 година имат право на място в детска градина. Молби за място се подават в общината по местоживеене до 1-ви март всяка година. Тогава децата започват да ходят на детска градина в началото на август. Цената на детската градина варира от 1000 до 4000 норвежки крони (около 200-800 лева) на месец/ на дете.

27. Училищa в Норвегия (skole)
Всички деца тръгват на училище в годината, в която навършват 6 години. Учебната година започва около 21-ви август и свършва около 21-ви юни. 90% от училищата са безплатни и държавни.
Видове училища:
barneskole (начално училище, задължително): 7 години
ungdomsskole (основно училище, задължително): 3 години
videregående skole (гимназия, по желание): 3 години. В гимназията всички ученици
  имат право на стипендия от Държавната каса за учебни стипендии и заеми
(Lånekassenwww.lanekassen.no       (на норвежки) Английската версия на сайта е
объркваща.
 
Оценки:
- В barneskole няма цифрови оценки.
- В ungdomskole и videregående skole има цифрови оценки:
            - Най-високата оценка е 6 (съответства на българската шестица).
- Други оценки са 5, 4, 3 и 2 (2 съответства на българската тройка).
- Най-ниската оценка е 1 (съответства на българската двойка).

28. Занималня в Норвегия (SFO/ Aktivitetsskolen - AKS/ Kulturskolen)
Всички ученици от 1-ви до 4-ти клас могат да ходят на занималня след учебните занятия. Правилата са различни според общината, в която живеете. Цената е около 2000-4000 норвежки крони (около 400-800 лева) на месец/ на дете.

29. Обучение на майчин език и обучение по норвежки за ученици до 18 години в Норвегия (morsmålsundervisning)
Правилата са различни според общината, в която живеете. В някои общини училищата предлагат 2-3 часа на седмица, когато се преподават училищните предмети на майчин език или на език, който ученикът разбира. Това не е обучение по езика, който ученикът разбира, а по предметите в училище. Когато ученикът разбира достатъчно норвежки, обучението на другия език спира.
 
Учениците до 18 години, които не знаят норвежки, обикновено се изпращат за 1 година в клас за интензивно изучаване на норвежки (innføringsklasse). След това учениците се записват в обикновен клас според възрастта си.

30. Курсове по норвежки език за лица над 18 години в Норвегия 
Българските граждани с разрешително за престой за граждани на Европейския съюз (registreringsbevis for EØS-borgere) нямат право на безплатни курсове по норвежки.
 
Има редица организации, които провеждат курсове по норвежки. Например, общините имат центрове за обучение наречени Voksenopplæring.

31. Висше образование/ университети в Норвегия (høyere utdanninguniversiteter)
Видове институции:
- университети (universitet)
- висши училища (høyskolehøgskole)
Съществена разлика между образованието в universitet и høyskole няма.
 
Количеството на резултатите при висшето образование се измерва чрез точки (studiepoeng).
- Отделните предмети имат точкова стойност, която обикновено e 10 studiepoeng (но
понякога и 15 или 20 studiepoeng). Ако студентът вземе изпита по предмета
(независимо от оценката), получава съответния брой точки. Ако студентът не вземе
изпита по предмета, не получава точки. Studiepoeng от отделните предмети се
сборуват. За да се смята годината за пълна, трябва да е сборът да е 60 studiepoeng.
- Дипломната работа има обикновено точкова стойност 30-40 studiepoeng.
 
Качеството на резултатите при висшето образование се измерва чрез оценки (karakter):
- Най-високата оценка е А (съответства на българската шестица). Изпитите се взимат   с оценка ABCD или E.
- За невзет изпит оценката е F (съответства на българската двойка).
 
Примери за образователни степени:
- бакалавър (bachelor): 3 години
- магистър (master): 2 години (има и с продължителност от 1-1,5 година, но такава
  степен не се възприема сериозно)
- интегриран магистър (integrert master): 5 години (комбинира bachelor и master)
- едногодишно обучение (årsstudie)
- професионална степен (profesjonsstudie): обикновено 5 години (например, за лекари)
 
 Правилата за прием във висши учебни заведения и възможностите за стипендии и заеми са различни според това:
- дали живеете или не живеете в Норвегия
- дали сте завършили или не сте завършили средно образование в Норвегия
- дали имате или нямате документ за владеене на норвежки език
Повече информация може да получите от Норвежката служба за прием във висши учебни заведения (Samordna opptakwww.samordnaopptak.no (на норвежки) Английската версия на сайта е объркваща.

32. Някои особени норвежки организации, които не са висши учебни заведения:
Folkeuniversitetet: курсов център, който не е университет.
Fagskole: учебни центрове. Предлагат обучение на ниво по-високо от средното
  образование, но по-ниско от висшето образование.
Folkehøyskolefolkehøgskole: учебни центрове. Предлагат различни курсове.
  Обикновено имат и пансион, където обучаващите се могат да живеят и да се хранят.

33. Признаване на българско образование в Норвегия (godkjenning)
Институция: Национален орган за качество в образованието на Норвегия (NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
    www.nokut.no/en/Foreign-education       (на норвежки и английски)
 
Процедурите по признаване образование в Норвегия зависят от образованието, което имате.  Някои професии изискват норвежки лиценз (autorisasjon), за да бъдат упражнявани в Норвегия. Такива професии са лекар, медицинска сестра, всички останали професии от здравния сектор, адвокат, счетоводител, електротехник и др. Лицензите се издават от специални институции, за които може да Ви информира NOKUTМного е важно да напишете и-мейл с въпроси до utland@nokut.no


34. Българска православна община в Норвегия "Св. Св. Кирил и Методий"
    www.pravoslavieto.com/1/bocin.html       (на български)
    http://www.bomin.no          (на български)


35. Българо‐норвежко дружество (мероприятия на българите в Норвегия)              
www.bgnor.org (на български, норвежки и английски) 
     И-мейл:


36. Посолство на Република България в Осло
    www.mfa.bg/embassies/norway
     Адрес: Tidemandsgate 11, 0244  Oslo
     Телефон: 22554040 или 0047 22554040     И-мейл: Embassy.Oslo@mfa.bg
- издава документи за пътуване
- заверява подписи
- може да осигури определена помощ при специални затруднения


37. Норвегия няма посолство в България
Посолството на Норвегия в Букурещ отговаря за връзките с България.
     www.norway.no/en/romania          (на норвежки и английски)
    Адрес: Strada George Enescu 11, 6th floor, Sector 1 010301 Bucharest, Romania
    Телефон: 0040 21 306 98 00                          И-мейл: emb.bucharest@mfa.no


38. Помощ от преводач в Норвегия
В редица случаи всеки в Норвегия има право на безплатен преводач. Например: при контакт с норвежките институции (училища, детски градини, болници, социалната служба NAV, полиция, съдилища, затвори и др.), профсъюзи, лекари, зъболекарипсихолози, физиотерапевти, адвокати и др.
Само в редки случаи нямате право на безплатен преводач.

39. Професионална тайна (taushetsplikt)
Редица служители с достъп до Вашата лична информация са длъжни да спазват професионална тайна. Това означава, че нямат право да дават информация за Вас на други лица.
 
Служители, които са длъжни да спазват професионална тайна, са: лекари, медицински сестри, физиотерапевти, други медицински работници, психолози, адвокати, полицаи, учители, работници в детски градини, чиновници и преводачи.


40. Обща информация за Норвегия
Население: около 5,2 милиона  
Територия: около 385 180 km2
Столица: Осло (около 670 000)
Национален празник: 17-ти май (Ден на конституцията) 
Крал: Харалд V
Независимост: 1905
Валута: норвежка крона (NOK), 1 лев = около 5 крони

Кратка информация за Николай Геров, автор на брошурата:
 
Николай Геров е на 38 години и живее в Норвегия от 14 години. Владее свободно норвежки, български, английски, немски, датски, шведски и руски писмено и говоримо. Член е на управителния съвет на Българо-норвежкото дружество. Има висше образование по международни отношения, както и педагогическо и преводаческо образование от Норвегия и България. Работи като съветник в норвежките миграционни служби и като учител. Работи също и като преводач за центрове за жертви на насилие, полицията, съдебната система, затвори, адвокати, Митническата служба на Норвегия (Tollvesenet), банки, лекари, зъболекари, болници, Норвежката социална служба (NAV), училища, детски градини, Норвежката служба за защита на децата (Barnevern), общински центрове за обучение на възрастни (Voksenopplæring), Националния орган за качество в образованието на Норвегия (NOKUT), норвежките профсъюзи и преводачески бюра.
Last Updated ( May 28, 2018 at 09:03 PM )
<Previous   Next>