Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Управителен съвет/Styret arrow Styret i BNF 2016/2017 Управителен съвет БНД 2016/2017
Styret i BNF 2016/2017 Управителен съвет БНД 2016/2017 Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Jan 28, 2017 at 09:10 PM

2016/2017 Styret i BNF

Den 24 april 2016 på Årsmøte i Bulgarsk-norsk forening, ble det nye styret i foreningen valgt:

Styreleder - Hrisimir Kostov

Nestledere: Venelina Kostova og Mariya Petrova

Styremedlemmer:Stefka Koleva-Bjørk - kasserer, Nikolay Gerov, Petar Petrov, Daniela Pandova, Marieta Ganeva og Marin Tenev.

Revizor:Tanja Petrova Ekshieva

 

 2016/2017 Управителен съвет на БНД

На 24 април 2016 г. на Годишното събрание на Българо норвежкото дружество бе избран следния Управителен съвет:

Хрисимир Костов  председател  

Зам председатели: Венелина Костова и Мария Петрова                                         

Членовe Стефка Колева-Бъорк ( касиер), Николай Геров, Петър Петров, Даниела Пандова, Мариета Ганева и Марин Тенев

Ревизор: Таня Петрова Екшиева 

Last Updated ( Jan 28, 2017 at 09:10 PM )
<Previous   Next>