Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Nyttig informasjon  arrow ПолезнаИнфоNyttigInfo arrow Полезна информация за новодошлите българи
Полезна информация за новодошлите българи Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Mar 28, 2016 at 01:47 PM

Публикуваме полезна информация за новодошлите българи, изработена от Посолството на Република България в Кралство Норвегия и редактирана от екип на Българо-Норвежкото дружество

Полезна информация за новопристигнали български граждани в Кралство Норвегия 

Общи съвети

Всеки новопристигнал български гражданин в Кралство Норвегия, с намерение да се установи на територията й, е важно да има предвид, че това е една от най-скъпите държави в света. Поради тази причина не е препоръчително да се тръгва без предварително осигурена работа. В случай, че желаете да търсите работа на място е силно препоръчително да разполагате с достатъчно парични средства, които да ви осигурят нормален начин на живот в първите няколко месеца до намиране на работа. Основните разходи произтичат от високите цени за наем на жилище, за храна и транспорт. Във ваша ползва е предварително да се запознаете с цените и стандарта на живот в Норвегия.

Предварително работа може да си търсите в сайта на EURES /https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection /. Ако няма да работите с английски език, хубаво е да имате поне първоначални познания по норвежки, защото в Норвегия изискванията са за говорим и писмен норвежки език за всяка работна позиция. На някои места се изисква средно владеене, на други добро, а на повечето места перфектно. В почти всеки по-голям град в България има езикови школи, където може да се посещават начални курсове по норвежки език. 

При пристигането си в Норвегия трябва да се обърнете към UDI /Utlendingsdirektoratet, адрес: Hausmanns gate 21, 0182 Oslo, сайт: http://www.udi.no//. Условия за работа и пребиваване на български граждани могат да се проверят в същия сайт.

 За повече информация натиснете на линка Read more  по-долу.


Информация за регистриране, издаване на данъчна карта (
skattekort
)  и вписване в регистъра за лица, живеещи постоянно на територията на Кралство Норвегия

България е член на ЕС и нейните граждани имат право да работят, учат и живеят в Норвегия. Те могат да започнат някоя от тези дейности веднага след пристигането си, но ако решат да останат в Норвегия за повече от 3 месеца и да продължат да работят или учат, трябва да се регистрират в полицията не по-късно от изтичането на тези три месеца. Желаещите да стоят повече от 3 месеца, като гости, трябва да подадат в полицията декларация от човека, при който са отседнали, че разполага с постоянен адрес и че може да ги издържа финансово в рамките на престоя им.

Регистрирането в полицията става на база работен договор с норвежки работодател или официален документ, че лицето, което иска да се регистрира е работник (няма значение на колко процента работен договор) или студент. Трябва да предоставите и адрес, на който живеете. Може да се регистрирате и при условие, че сключвате брак с норвежки гражданин. За регистрирането в полицията се запазва час чрезhttps://selfservice.udi.no/no/, в сайта на UDI. Възможно е да ви определят час за регистриране след няколко месеца или по-скоро, в зависимост от степента на заетост в момента.

След регистрирането ще получите т.нар. registreringsbevis /документ удостоверяващ регистрацията/, който няма нужда да се подновява отново при смяна на работа или ако преминете от студент в работещ. След като получите този регистрационен документ може да кандидатствате за временен номер /ако сте тук за кратък период или сезонна работа/ или норвежки граждански номер /Fødselsnummer/. Ако смятате да живеете за по-дълъг период от време ще имате нужда от изваждането на данъчна карта (skattekort), с която да си плащате данъците. Адресът на  Данъчната агенция /Skatteetaten/ e: Schweigaards gate 17, 0191 Oslo. При самото регистриране и подаване на заявление за такава карта е хубаво да уточните на място какъв работен договор имате, за да ви бъде пресметнат процентът на данъка, който ще плащате.  Стандартният базов данък е 36%, но той може да бъде и по-висок в зависимост от доходите.

Препоръчително е да уточните, че работите в Норвегия за първи път и е удачно да попитате дали все още важи правилото, че чужденци, които работят за първи път в Норвегия, могат да получат данъчно облекчение като 10% от дохода им не се облага с данъци, както беше до 2015 г.  Това е линк с информация за това http://www.skatteetaten.no/en/Person/Tax-deduction-card-and-advance-tax/Foreign-employees/Information-for-foreign-employees-and-Norwegian-employers-of-foreign-employees-About-tax-tax-deduction-cards-and-tax-returns/?chapter=3662 Правилата се променят непрекъснато и затова е хубаво да се информирате на място. С подаването на заявлението за данъчна карта /skattekort/ автоматично бивате вписан и в регистъра за постоянно-живеещи лица в Норвегия /Folkeregisteret/. 

Деца родени в Норвегия

Родените в Норвегия деца от родители-граждани на държави членки на ЕС, биват регистрирани по служебен път и получават автоматично норвежко ЕГН. Удостоверението за раждане се изпраща по пощата в срок от 14 работни дни. Новопристигнали деца до 4 годишна възраст ползват регистрационния номер на майката. След навършване на 4 г. детето трябва да бъде регистрирано със свой номер през системата на UDI.

При желание от страна на родителите да изкарат български временен паспорт на детето за пътуване до България, удостоверението за раждане трябва да бъде снабдено с апостилен печат. За регистрация в България и издаване на български акт за раждане ще трябва норвежкият акт да бъде преведен на български език и заверен. Консулската служба на посолството в Осло заверява преводите на следните преводачи:

- Тинчо Иванов - тел. 984 28 342, 639 18 642,  ;

- Влайко Бояджиев – тел. 938 88 007,  .

 

Кандидатстване за детски градини

В Норвегия системата за детски градини е поверена на съответните общини. Има частни и общински детски градини, като правилата за прием са различни. В Норвегия детските градини започват през август, а молба за кандидатстване /главно записване-hovedopptak/ се подава преди 1 март всяка година. За да има право да кандидатства за официалния прием детето трябва да навършва една година най-късно на 31 август в година в която кандидатства. За кандидатстване в детски градини има т.нар. Lovfestet rett til barnehageplass, т.е. право на кандидатстване за място в детска градина, урегулирано от закон. Детето има право на място в детска градина в общината, в която е регистрирано като живущо. Ако детето вече е получило място в детска градина не може да кандидатства за друго място.

Другият прием/записване е løpende opptak- това са свободните места в детски градини в цялата страна. Информация може да се потърси на адрес:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehage/ledige-barnehageplasser/, За такъв прием се кандидатства около три месеца преди желаната от вас дата за започване в детската градина на вашето дете. Няма фиксирана дата за отговор- зависи от това колко деца има в листа на чакащи. 

Как се започва училище в Норвегия

Децата, на възраст да започнат в първи клас /6 г./, които са регистрирани като живущи в определена община в Норвегия, получават покана за записване в най-близкото до регистрирания им адрес училище. Записванията се провеждат през декември в предходната година. Ако смените адресната си регистрация, детето запазва правото си да получи място в най-близкото до новия му адрес училище.

Детето трябва да се запише на училище независимо от следните условия:

-                ако желаете да отложите започването на училище за определен период;

-                ако кандидатства за прием в специално училище или специална група в друго училище;

-                семейството планира преместване преди началото на училище през август същата година;

-                ако ще кандидатства за промяна на училището от най-близкото в друго училище;

-                Ако семейството се установява в съответния град след срока на записване в училище.

Родителите/настойниците на ученици, които се преместват в съответния град след 1-ви ноември в предходната година, преди годината, в която детето започва училище или по време на учебната година, трябва да се свържат с най-близкото училище възможно най-скоро. До три седмици би трябвало училището да излезе с решение дали детето може да започне при тях. Ако има прекалено много деца, училището има отговорност да намери място за всички- например в друго близко училище.

 

Ранно започване на училище

Децата, които навършват 5 години в периода от 1 януари до 31 март, могат да кандидатстват за ранно започване на училище. Молбата за кандидатстване се изпраща до училището, в което детето би трябвало да учи /на база адрес/. Също така може да се кандидатства за отлагане на започване на училище.

В Норвегия има основно училище, което е разделено на два възрастови периода, начално училище /6-12 г./ и основно училище /13-15 г./. След завършването на основното училище, детето може да се запише в т.нар. videregående skole /3 годишно специално училище-гимназия/.

 

Курсове по норвежки език

По закон (Introduksjonsloven), право на обучение по норвежки език в Норвегия имат хора, които са получили постоянно разрешение за пребиваване или хора с право на защита.

Българските граждани нямат право на безплатно обучение по норвежки език, освен ако не отговарят на условията за  политическа закрила.

Ако човек смята да се пресели трайно в Норвегия е хубаво да започне езиков курс. Най-големите организации, които предлагат както курсове на място, така и по интернет са: Voksenopplæring RosenhoffFolkeuniversitetetAlfa skolen и др.

Безплатен сайт за учене на норвежки е:

http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Nettbasert-opplaring/gratis-norskopplaring-pa-nett/.

Друга възможност за учене на норвежки език самостоятелно е във Facebook. Има групи от типа „Учи норвежки език”, в които норвежци, желаещи да научат български си обменят координати с българи за взаимопомощ в ученето. Там има и много българи, които се изявяват с познанията си по норвежки.

 

Личен лекар в Норвегия

За да получите право на лекар, трябва да сте регистриран като живущ в определена община и регистриран във Folkeregisteret.

Основният интернет сайт за избиране на личен лекар е www.helfo.no  /HELFO е част от норвежкото министерство на здравеопазването отговарящо за икономическите въпроси  в здравеопазването/. В www.legelisten.no се съдържа целият списък с имената на лекари в Норвегия. Също така може да се обадите на Fastlegetelefonen. На тези сайтoве и телефон може да сменяте личният си лекар, най-много два пъти в годината. Избирате си личен лекар, според това, кой е най-близо до вас. Ако имате предпочитан лекар е възможно обаче той да няма свободни места в своя списък и затова трябва да изберете друг. Личният лекар в Норвегия е този, който се занимава с назначаване на направления, изписване на медикаменти и болнични листове за пред работодател, училище и т.н. При личния лекар, пациентът трябва да плати потребителска такса (200-240 НОК) за всеки преглед. Ако заплатената сума за прегледи и изследвания надвиши определена сума (за 2016 година тази сума е 2 165 НОК) за година, лечението ви за остатъка от годината е безплатно, като получавате безплатна карта, т.нар. Frikort for helsetjenester. Имате право на преводач, ако не знаете английски или норвежки. Трябва да се свържете с лекаря няколко дни преди преглед и да го предупредите, така че да се подготвят с преводач. Ако не сте регистриран във Folkeregisteret, нямате право на личен лекар. Въпреки това, ако живота ви е в опасност или ви трябва незабавна медицинска помощ, имате право на спешна медицинска помощ.

 

Намиране на работа в Норвегия

Намирането на работа в Норвегия е свързано с нивото на говорене на езика. В Норвегия работодателите имат определени изисквания за това, което предлагат като заплащане и работни условия. Добра автобиография с подходящ за позицията опит и образование са фактори, които се отчитат положително.  За всяка една работна позиция има фиксирани условия, изисквания, правила и задължения, които са свързани с норвежкото законодателство. Органите, които следят тези неща /Arbeidstilsynnet/ са изключително строги и правят проверки непрекъснато. Размерът на глобите, които налагат, възпира норвежките работодатели да наемат несъответстващите на условията работници.

Главните сайтове за обявяване на свободни работни места са: www.nav.no и www.finn.no.

Други сайтове: www.jobbsafari.www.jobbnorge.nowww.extrahjelp.nowww.studenttorget.no 

Има и агенции, които наемат работници с цел да им намерят желаната от тях работа, като им заплащат минималното за техните професии възнаграждение и взимат процент от заплатата им. Такива агенции са AdeccoManpowerAcademic WorkProfficePersonalhuset.

Работата на черно не се препоръчва.

Търсенето на работа е въпрос от личен характер и българските дипломатически представителства по света не са ангажирани с него.


Жертви на трафик и закрила на детето

Ако станете свидетели или сте жертви на насилие, може да се обърнете към Полицията /Politiet/, Barnevernet /Детска защита/, Familiekontoret /Семеен офис/ и Krisesenter /Кризисен център/.

Много е важно да се знае, че в Норвегия могат да започнат процедура по отнемане на родителските права, ако детето е подложено на насилие, агресивно поведение от страна на родители и близкикакто към детето, така  и между самите тях.

Когато детето ходи на детска градина, асистентите и учителите са инструктирани да наблюдават поведението му и какво говори. Ако се усъмнят в упражняване на  психически и физически тормоз над детето, те изпращат съобщение до Barnevernet, чиито упълномощени служители могат да ви изпратят писмо или да дойдат директно до дома ви и да поискат да ви проверят. Те могат също така да изпратят съобщение до полицията и вие да бъдете задържан при сериозно съмнение за малтретиране, а през това време децата ви могат да бъдат настанени в приемни семейства. Възможно е децата да бъдат събличани и проверявани за белези на физическо/сексуално насилие. Всичко това се прави обикновено без предварително уведомление, за да не могат родителите да предупредят децата си какво да говорят или евентуално семейството да се укрие. След проверка, ако се установи, че няма заплаха, процедурата продължава да тече няколко месеца. Това не означава да изпадате в другата крайност и да позволявате на детето всичко. Просто се старайте да не се карате и използвате насилие-вербално и невербално, обиди и неподходящи за деца наказания.

 

Откриване на банкова сметка

Всеки новопристигнал гражданин на ЕС или Шенген, който е получил статут за постоянно пребиваване и работа, има право да си открие банкова сметка. За това трябва да имате регистриран адрес в Норвегия и валиден документ за самоличност. Норвежките банки, под валиден документ разбират червен паспорт. Норвежките граждани нямат лични карти, поради което банките приемат само паспорти. По последна информация от наши сънародници, възможно е да ви поискат документ от българска банка, в която имате открита сметка, за да се уверят, че сте надежден клиент. При наличие на работа, банковата сметка е задължителна, защото в Норвегия заплатата се изплаща само по банков път.

Банки в Норвегия: www.dnb.nohttps://www.sparebank1.no/bank/www.skandiabanken.no,

 

Смяна на шофьорска книжка

СУМПС, които са издадени в страни членки на ЕС и Шенген са валидни на територията на Норвегия и могат да се ползват до изтичане на срока им на годност. Българската книжка може да се замени без допълнителни проби или изпити с норвежка. Това е процедура, която се извършва безплатно от местните органи. Според официална информация, качена на интернет сайта на автомобилната администрация /Statens Vegvesen- http://www.vegvesen.no//, единствената сума, която се събира, е за снимка- 75 крони. Норвежките книжки за любителски категории са безсрочни, за професионални валидността е 5 години, както в целия Европвйски съюз. Всеки български гражданин, който е решил да се завърне за постоянно в България може да възстанови българската си шофьорска книжка като подаде молба в КАТ и предаде норвежката. Български шофьорски книжки издадени на лица, които са пребивавали в България за срок по-кратък от 6 месеца, не се подменят автоматично. Често се случва за смяна на българска книжка с норвежка да се изисква документ от България, който удостоверява, че лицето е изкарало свидетелството в период на престой по-голям от половин година, за да я признаят. В противен случай ще ви е необходимо да изкарате допълнителен теоретичен курс в Норвегия, който е много скъп и е на норвежки език.

 

Публичен транспорт

Норвегия има много добре изградена транспортна мрежа- метро, трамваи, автобуси, влакове. Билетите за градски транспорт са много скъпи. Еднопосочен билет за 1 зона в Осло е 32 крони. При често пътуване с публичен транспорт е добре да си купите карта. Тя може да бъде едноседмична, месечна или годишна, валидна за 1 или повече зони. Набавя се от офисите на NSB /Норвежки държавни железници/- на централна гара в Осло или в други градове. Картата е валидна за всички видове превозни средства.

 

Общи изводи

- Всеки български гражданин, желаещ да се установи или да работи в Норвегия, трябва много добре да се запознае с цените на наемите и основните хранителни продукти, за да може да предвиди достатъчен размер средства, с които да се издържа докато вземе първа заплата или намери работа. Норвегия е една от трите най-скъпи държави в света.

- Регистрацията в Директората по имиграция (UDI) е задължителна за престой по-голям от три месеца.

- Издаването на данъчна карта, след намиране на работа, е задължителна.

- Откриване на банкова сметка също е задължително, защото заплати в Норвегия се изплащат само по банков път. За целта трябва да разполагате с валиден паспорт.

- Препоръчително е да се запишете при личен лекар.

- Познанията по норвежки са определящи за намиране на работа и размера на заплащането.

- Българските дипломатически представителства не се занимават с търсене и намиране на работа.

- Български шофьорски книжки са валидни на територията на Норвегия, но при продължителен престой трябва да се подменят с норвежки.

Last Updated ( Mar 28, 2016 at 07:03 PM )
<Previous   Next>