Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Мероприятия arrow Обща информация arrow Годишно събрание 2015, 19.04, 14:00
Годишно събрание 2015, 19.04, 14:00 Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Apr 16, 2015 at 10:42 AM
 Покана за Годишно събрание на Българо-норвежкото дружество (БНД)
на 19.04.2015 от 14.00до 17.00 ч.
                  Spesialsykehus for epilepsi, Sandvika (G.F.Henriksensvei 23, Sandvika)
Дневен ред:
- Приемане на дневен ред
- Избор на водещ на събранието (председателят на настоящия управителен съвет води събранието до избора на водещия на срещата)
-  Избор на протоколчик (секретарят на управителния съвет пише протокола, докато се избере протоколчика)
- Избор на хора които ще подписват протокола
- Годишен отчет за 2014 г.
- Приемане на финансов отчет за 2014 г.
- Обсъждане на бюджет и разпределение на средствата за 2015 г.  
- Гласуване размера на членския внос
- Избиране на ръководство и ревизор
- Други
 Добре дошли! С поздрав, Управителния съвет на БНД  Покана за Годишно събрание на Българо-норвежкото дружество (БНД) на 19.04.2015 от 14.00 до 17.00 ч.
                  Spesialsykehus for epilepsi, Sandvika              (G.F.Henriksensvei 23, Sandvika)

Дневен ред:
  1. Приемане на дневен ред
  2. Избор на водещ на събранието (председателят на настоящия управителен съвет води събранието до избора на водещия на срещата)
  3.  Избор на протоколчик (секретарят на управителния съвет пише протокола, докато се избере протоколчика)
  4. Избор на хора които ще подписват протокола
  5. Годишен отчет за 2014 г.
  6. Приемане на финансов отчет за 2014 г.
  7. Обсъждане на бюджет и разпределение на средствата за 2015 г.  
  8. Гласуване размера на членския внос
  9. Избиране на ръководство и ревизор
  10. Други
 Добре дошли! С поздрав, Управителния съвет на БНД ”Само членове, платили членски внос поне 1 месец преди датата на провеждане на събранието имат право на гласуване на годишното събрание. Правилото не важи за новозаписаните членове. ”- според Устава на БНД. 
<Previous   Next>