Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Aktivitetter arrow Informasjon arrow Årsmøte 2015, 19.april kl.14
Årsmøte 2015, 19.april kl.14 Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Apr 16, 2015 at 10:40 AM

Innkalling til Årsmøtet iBulgarsk-norsk forening (BNF),Søndag 19. april 2015 frakl. 15.00 tilkl. 18.00                              Spesialsykehus for epilepsi, Sandvika (G.F.Henriksensvei 23, Sandvika)

BNF inviterer medlemmene til årsmøte. Kom gjerne med ideer om nye aktiviteter, enten på e-post, eller direkte på møtet. Alle forslag for aktiviteter og forbedringer i BNF`s arbeid mottas med stor takk. 

Vel møtt!Medvennlig hilsen
Styret i BNF

For å se på Saksliste klikk på Read more nedover

Innkalling til Årsmøtet i Bulgarsk-norsk forening (BNF),Søndag 19. april 2015 fra kl. 15.00 til kl. 18.00                              Spesialsykehus for epilepsi, Sandvika                         (G.F.Henriksensvei 23, Sandvika)
Sakliste:Sak 1 Godkjenning av innkallingenSak 2  Valg av møteleder (Styrelederen leder møtet til møtelederen blir valgt)Sak 3  Valg av referent (Styrets sekretær er referent til referenten blir valgt)Sak 4  Valg av personer til å undertenge årsmøte-protokollen
Sak 5  Årsberetning for 2014
Sak
6
Regnskap for 2014
Sak
7 Godkjenning av budsjett og aktivitetsbudsjett for 2015
Sak 8  Fastsetting av medlemskomtingentSak 9 Valg av Styre og revisorSak 10 Andre Vel møtt!Med vennlig hilsen
Styret i BNF

”Bare de medlemmene som har innbetalt medlemskontingent for forekommende år minst 1 måned før årsmøte har stemmerett i årsmøtet (unntak er nykommende medlemmer)” - ifølge Vedtektene til BNF.
Last Updated ( Apr 18, 2015 at 05:15 PM )
<Previous   Next>