Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow Nyttig informasjon  arrow ПолезнаИнфоNyttigInfo arrow Kurs i bulgarsk språk og kultur
Kurs i bulgarsk språk og kultur Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Jan 10, 2012 at 09:07 PM

Kurs i bulgarsk språk og kultur for voksne (over 17 år). Lærer/ påmelding: Nikolay (telefon 91352578). For mer detailert info ring Nikolay på mob. 91 35 25 78

Sted:lokaler i Geitmyrsveien 23 (ved siden av Ila skole), Start: 27.02.2012 (mandag), 50 skoletimer 1-2 ganger i uka: 20 samlinger fra 18:00 til 20:00, 1 time = 40 minutter, 1 samling = 2,5 skoletimer

Gebyr: Kursgebyret er avhengig av antallet deltakere fordi læreren tar en fast pris per skoletime på 400 kroner.


Innhold - grunnleggende lese- og skriveopplæring: etter kurset vil du kunne lese og skrive med bulgarske bokstaver (10 %), ca 1000 ord og uttrykk, bulgarsk historie (10 %), kulturforståelse (10 %), dagens Bulgaria: mennesker, politikk, media, kulturliv (10 %)

  For mer detaljert informasjon klikk nedover på "read more"

Kurs i bulgarsk språk og kultur for voksne (over 17 år)
 
Lærer/ påmelding: Nikolay (telefon 91352578) 
DET TAS IMOT FORSLAG OM ENDRINGER AV STED, START, OSV.
 
Sted:lokaler i Geitmyrsveien 23 (ved siden av Ila skole)
Start: 27.02.2012 (mandag)
50 skoletimer 1-2 ganger i uka: 20 samlinger fra 18:00 til 20:00, 1 time = 40 minutter, 1 samling = 2,5 skoletimer (se også den detaljerte samlingsplanen nede)
 
Innhold (se også den detaljerte nivåbeskrivelsen nede):
- grunnleggende lese- og skriveopplæring: etter kurset vil du kunne lese og skrive med bulgarske bokstaver (10 %)
- ca 1000 ord og uttrykk
- bulgarsk historie (10 %)
- kulturforståelse (10 %)
- dagens Bulgaria: mennesker, politikk, media, kulturliv (10 %)
 
Deltakerbevis med og uten karakter:
Deltakerbevis med nivåbeskrivelse og antall timer som kursdeltakeren har vært med på vil utstedes. Deltakerbeviset er uten karakter. Dersom kursdeltakeren ønsker å ha karakter, må han/hun bestå en skriftlig og muntlig eksamen på slutten av kurset.
 
Gebyr:
Kursgebyret er avhengig av antallet deltakere fordi læreren tar en fast pris per skoletime på 400 kroner.
Kursgebyret inkluderer alle læremidler og lærerens tid til forberedelse, det vil si at læreren vil dele ut alle nødvendige læremidler. Kursdeltakerne må ikke kjøpe noen lærebøker. Det eneste kursdeltakerne må ha med seg er penn og papir.
Hele kursgebyret må betales når kursdeltakeren starter.
- Dersom det er 12 deltakere og 50 skoletimer, er prisen 1650 kroner per deltaker.
- Dersom det er 11 deltakere og 50 skoletimer, er prisen 1825 kroner per deltaker.
- Dersom det er 10 deltakere og 50 skoletimer, er prisen2000 kroner per deltaker.
- Dersom det er 9 deltakere og 50 skoletimer, er prisen2250 kroner per deltaker.
- Dersom det er 8 deltakere og 50 skoletimer, er prisen2500 kroner per deltaker.
- Dersom det er 7 deltakere og 50 skoletimer, er prisen2850 kroner per deltaker.
- Dersom det er 6 deltakere og 50 skoletimer, er prisen3300 kroner per deltaker.
- Dersom det er 5 deltakere og 50 skoletimer, er prisen4000 kroner per deltaker.
- Dersom det er 4 deltakere og 50 skoletimer, er prisen5000 kroner per deltaker.
 
Detaljert samlingsplan (denne kan endres ved forslag fra kursdeltakerne):
1. samling: uke 9,27.02.2012 (mandag),2,5 skoletimer
2. samling: uke 9,01.03.2012 (torsdag),5 skoletimer
3. samling: uke 10,05.03.2012 (mandag),7,5 skoletimer
4. samling: uke 11,12.03.2012 (mandag), 10 skoletimer 
5. samling: uke 11,15.03.2012 (torsdag), 12,5 skoletimer
6. samling: uke 12,19.03.2012 (mandag), 15 skoletimer
7. samling: uke 13,26.03.2012 (mandag), 17,5 skoletimer
8. samling: uke 13,29.03.2012 (torsdag), 20 skoletimer
UKE 14 PÅSKEFERIE
9. samling: uke 15,10.04.2012 (tirsdag), 22,5 skoletimer
10. samling: uke 15,12.04.2012 (torsdag), 25 skoletimer
11. samling: uke 16,16.04.2012 (mandag), 27,5 skoletimer
12. samling: uke 17,23.04.2012 (mandag), 30 skoletimer
13. samling: uke 17,26.04.2012 (torsdag), 32,5 skoletimer
14. samling: uke 18,30.04.2012 (mandag), 35 skoletimer
15. samling: uke 19,07.05.2012 (mandag), 37,5 skoletimer
16. samling: uke 19,10.05.2012 (torsdag), 40 skoletimer
17. samling: uke 20,14.05.2012 (mandag), 42,5 skoletimer
18. samling: uke 21,21.05.2012 (mandag), 45 skoletimer
19. samling: uke 21,24.05.2012 (torsdag), 47,5 skoletimer
20. samling: uke 22,31.05.2012 (mandag), 50 skoletimer
 
 
Detaljert nivåbeskrivelse:
 
Kurset bygger på Europarådets nivåskala som har seks nivåer som er felles for hele Europa. Dette kurset vil være på nivå A1.
 
Gjennomføringen av kurs på nivå A1 sikter mot følgende kunnskaper og ferdigheter:
- Lytteforståelse: Kursdeltakeren kan kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår ham/henne, familien og nære omgivelser når man snakker langsomt og tydelig.


- Leseforståelse: Kursdeltakeren kan forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.


- Muntlig: Kursdeltakeren kan føre en enkel samtale hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere og snakke langsomt. Kursdeltakeren kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner. Kursdeltakeren kan bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive mennesker og steder.


- Skriftlig: Kursdeltakeren kan skrive et enkelt postkort. Kursdeltakeren kan fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.
 
 
De ulike nivåene kan beskrives på følgende mate:
 
- Nivå A1: Språkbrukeren kan forstå og bruke meget enkle ord og uttrykk. Han/hun kan stille og svare på enkle spørsmål i dagligdagse situasjoner om saker han/hun er fortrolig med. Han/hun kan kommunisere på en meget enkel måte dersom samtalepartneren snakker langsomt og tydelig.


- Nivå A2: Språkbrukeren kan forstå vanlige ord og uttrykk om personlige forhold og hverdagslige emner. Han/hun kan med enkle ord beskrive seg selv, sin familie, utdannelse, boforhold og arbeid. Han/hun kan kommunisere i enkle situasjoner om kjente emner, men forstår ikke nok til å holde en lengre samtale i gang. 


- Nivå B1: Språkbrukeren kan forstå hovedinnholdet i klar tale om kjente forhold enten i direkte tale eller på radio/TV. Han/hun kan klare seg i de fleste situasjoner i landet der språket snakkes. I en samtale kan han/hun snakke spontant om emner som interesserer ham/henne eller om dagligdagse emner. Han/hun kan på en enkel måte beskrive erfaringer og hendelser, f.eks. hendelsesforløpet i en bok eller film. Han/hun kan kort forklare og begrunne sine meninger og planer. 


- Nivå B2: Språkbrukeren kan forstå lengre sekvenser av sammenhengende skrift eller tale (f. eks. forelesninger) og følge med i kompleks argumentasjon når emnet noenlunde er kjent for ham/henne. Han/hun kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer på TV og de fleste noveller og underholdningsromaner. Han/hun kan redegjøre muntlig eller skriftlig for et synspunkt og fremheve fordelene og ulempene ved alternative løsninger. Han/hun kan delta aktivt i diskusjoner i kjente situasjoner og uttrykke og begrunne sine synspunkter. 


- Nivå C1: Språkbrukeren kan forstå lange og komplekse fagtekster og litterære tekster og oppfatte ulike stilnivåer. Han/hun kan forstå TV-programmer og filmer uten særlige vansker. Han/hun kan bruke språket presist og effektivt både i sosiale sammenhenger og i forbindelse med arbeidet sitt. Han/hun kan snakke flytende og spontant og må bare sjelden lete etter de rette uttrykkene. Han/hun kan beskrive komplekse emner klart og detaljert, få fram ulike aspekter ved saken og uttrykke sine synspunkter forholdsvis utførlig på en velstrukturert måte.


- Nivå C2: Språkbrukeren kan forstå alle former for muntlig språk, både i direkte kommunikasjon og i mediene. Han/hun kan snakke spontant og helt flytende i så godt som alle situasjoner, også der uformelt talespråk brukes. Han/hun kan uten større problemer lese alle typer tekster, inkludert tekster som omhandler abstrakte emner, og som inneholder vanskelige ord og krevende grammatikk. Han/hun kan skrive klart og flytende i en stil som passer til formålet (brev, rapporter, artikler, m.m.) og fremheve de punktene han/hun synes er de viktigste.

Mer informasjon vedrørende Europarådets nivåskala: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html 
Last Updated ( Jan 10, 2012 at 09:15 PM )
<Previous   Next>