Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Hjem arrow История БНД
История БНД
10-års jubileum til BNF Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Mar 18, 2017 at 06:54 PM

BULGARSK NORSK FORENING FYLLER 10 ÅR - GRATULERER MED DAGEN

Bulgarsk-norsk forening ble etablert 18.mars 2007 av 39 initiative bulgarere og nordmenn.

Stor takk til alle 24 styremedlemmer som har jobbet i løpet av årene på frivillig basis, samt til alle medlemmer og venner til foreningen, som har gjort mulig å realisere totalt 74 aktiviteter, samt har fullført 4 europeiske prosjekter mellom Bulgaria og Norge.

 

Den 17.mars 2017 feiret bulgarsk-norsk forening (BNF) sin 10-års jubileum med spesielle gjester fra bulgarsk nasjonal skiskytterlag.

Vi vil takke for jubileumskake laget av Maria Hristova (Facebook- Оrchidcake.botique),  og flott levende musikk av artistene Virginia Sabeva og Krasimir Georgiev.

Last Updated ( Mar 18, 2017 at 08:27 PM )
10 годишен юбилей на БНД Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Mar 18, 2017 at 06:52 PM

ЧЕСТИТ 10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА БЪЛГАРО-НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО

Българо-Норвежкото дружество  беше създадено на 18. март 2007 година от 39 инициативни българи и норвежци.

Благодарим  на всичките 24 членове на на  управителния съвет, които работиха на доброволен  принцип  през тези 10 години,  както и на всички членове и приятели на дружеството, които се включваха през  годините в инициативите на дружеството и направиха възможно реализирането на 74 мероприятия и 4 европейски проекта между Норвегия и България!

На 17.март 2017 година в Сандвика отпразнувахме 10 годишен юбилей  заедно с националния отбор на България по биатлон.

 Специални благодарности за изработката на юбилейната  торта от Мария Христова  (Facebook- Оrchidcake.botique)  и музикантите Вирджиния Събева (Джини)  и Красимир Георгиев.

Благодарим ви приятели !

Last Updated ( Mar 18, 2017 at 08:27 PM )
Historie BNF Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Oct 31, 2010 at 12:19 AM

  BULGARSK NORSK FORENING  (BNF) ble stiftet i Oslo i 2007

 Våren 2007 tok en gruppe bulgarere i Norge initiativet til å danne Bulgarsk-norsk  forening (BNF) /Българо-норвежко дружество (БНД). Hovedoppgavene til den komitèen var å komme med forslag til vedtekter og organisere første møte. Medlemmer av initiativkomiteen var: Katja Petkova Røed, Hrisimir Kostov, Henry Kalev, Venelina Kostova, Natali Kaleva, Tanja Petrova og Zveta Andersen.

Første møte for stiftelsen av foreningen fant sted den 18.03.2007 i Oslo. Det ble drøftet forslag til vedtekter på begge språk, som ble godtatt med noen endringer. Vedtektene (på norsk og på bulgarsk) er publisert på vår nettside www.bgnor.org

Det ble valgt Stryret i BNF. Foreningens første styreleder var Venelina Kostova med Torstein Skrinde som  nestleder. Styremedlemmer var Yordanka Madzharova Bruteig - ansvarlig for media og kommunikasjon, Petya Georgieva- regnskapsfører,  Marieta Ganeva, ansvarlig for sosiale aktiviteter, Dimitrina Daskalova- sekretær, Siri Rudi- ansvarlig for sosiale aktiviteter. Revisor- Ole Jorn Flatla.

Ansvarlige for internettsiden: Henry Kalev, Venelina Kostova, Yordanka Bruteig. Første nettside til foreningen (www.klubbgnor.no –brukes ikke lenger) ble opprettet i begynnelsen av 2007 av Henry Kalev. Aktivitetskomitè: Hrisimir Kostov, Katja Petkova Røed, Henry Kalev.

Hovedoppgaver for Styret i perioden 2007/ 2008 var registrering av foreningen, organisering av aktiviteter som kunne føre til bedre kontakt og samhandling mellom bulgarere og nordmenn, utvide internettsiden, støtte starten av opplæring i bulgarsk språk for barna i Oslo.

Logoen til foreningen ble laget av Magdalena Georgieva Alfredova (født i 1991), som vant vår konkurranse om logo – alle medlemmer kunne velge mellom 4 forslag under treffet på Hovedøya i mai 2007.

Bulgarisk Norsk forening er registrert i Brønnøysundregisteret i Norge, samt i Bulgaria: “Агенция на българите в чужбина”.

Alt av foreningens dokumentasjon befant seg hos Styrelederen Venelina Kostova i denne perioden.                              

For å lese mer om BNF`s historie klikk på Read more

Last Updated ( May 27, 2012 at 01:33 AM )
Read more...
История/Historie Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Oct 31, 2010 at 12:18 AM

  БЪЛГАРО-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО (Bulgarsk-norsk forening ) бе основано в Осло през 2007 година 

През пролетта на 2007 инициативен комитет от няколко българи в Норвегия изработи предложение за устав и организира първата учредителна среща на Българо- норвежкото дружество (БНД). В инициативният комитет бяха Катя Петкова-Røed, Хрисимир Костов, Хенри Калев, Венелина Костова, Натали Калева, Таня Петрова и Цвета Андерсен.  

На 18.03.2007 се проведе първото учредителното събрание на дружеството в Осло. На срещата бяха обсъдени предложенията за устав на дружеството на 2 езика и бе гласуван устава на дружеството който е публикуван на нашата интернет страница www.bgnor.org  Беше избран Управителен съвет.

 Венелина Костова  беше избрана за първи председател на новосформираното дружество, а Торщайн Скринде  за зам. председател. Членове на Управителния съвет са  Петя Георгиева, Мариета Ганева, Димитрина Даскалова, Йорданка Маджарова, Сири Евгениева Рюди. РевизорУле Йорн Флатла.

Отговорни за интернет страницата  Хенри Калев. Венелина Костова, Йорданка М. Брютайг. Първата интернет страница бе създадена от Хенри Калев в началото на 2007 година. Комитетът който работи за подпомагане на дейността на Управителния съвет беше в състав Хрисимир Костов, Катя Петкова и Хенри Калев.

Основни задачи с които работи  Управителния съвет: регистриране на дружеството както в Норвегия, така и в България, извършване на дейности които да подобрят контакта между българи и норвежци, изработване на програма за периода 2007/ 2008, по нататъшно развитие на интернет страницата.

LOGO-то на дружеството беше избрано от участниците в разходката до Hovedøya през май 2007. То бе създадено от Магдалена Георгиеа Алфредова (родена 1991 год). 

Дружеството е регистрирано в Brønnøysundregisteret в Норвегия и в България в “Агенция за българите в чужбина”.

Основните документи на дружеството през този период се намират в председателя на дружеството Венелина Костова.

  За да прочетеш за исторята на БНД през следващите години натисни Read more...

Last Updated ( Nov 02, 2010 at 08:38 PM )
Read more...
Новото ръководство на дружеството 2010 Print E-mail
Written by Hrisimir Kostov   
Jun 13, 2010 at 12:10 AM

На 5.6.2010, на традиционната среща по случай българския 24-ти май и норвежкия 17-ти май, се проведе и извънредното годишно събрание на Българо-норвежкото дружество, на което беше избрано новото ръководство:
Мария Иванова Петрова – председател, Николай Геров – зам. председател, Турщайн Скринде, Радослав Капитанов, Даниела Пандова, Бойко Георгиев Томов и Симеон Антонов Георгиев. Ревизор: Оле Йорн Флатла.

Честито и успехи на новото ръководство!

Обещаваме да ви подкрепяме и да помагаме и натам с каквото можем,

Йорданка Брютейг, Красимира Манолова, Мариета Ганева и Антоанета Ханем

 (предишното ръководство на дружеството)

Last Updated ( May 25, 2014 at 12:50 PM )